Liên hệ

[stm_contact_form form=”717″ title=”Liên Hệ Peugeot Hà Nội | 0918478268″]
[stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-pin” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” box_text_color=”#232628″ icon_color=”#cc6119″ icon_size=”31″ title=”Địa Chỉ” css=”.vc_custom_1550481494892{margin-bottom: 28px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” line_height=”18″ css_icon=”.vc_custom_1550481494892{margin-top: 2px !important;margin-right: 23px !important;margin-left: 4px !important;}”]Show room : Km 12, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

[/stm_icon_box][stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-phone” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” box_text_color=”#232628″ icon_color=”#cc6119″ icon_size=”31″ title=”Hotline” css=”.vc_custom_1550481500346{margin-bottom: 27px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” line_height=”18″ css_icon=”.vc_custom_1550481500345{margin-top: 2px !important;margin-right: 23px !important;margin-left: 4px !important;}”]0918478268[/stm_icon_box][stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-time” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” box_text_color=”#232628″ icon_color=”#cc6119″ icon_size=”31″ title=”Giờ Làm Việc” css=”.vc_custom_1550481504090{padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” line_height=”18″ css_icon=”.vc_custom_1550481504089{margin-top: 2px !important;margin-right: 23px !important;margin-left: 4px !important;}”]Thứ Hai – Thứ 7: 8:00 – 17:00[/stm_icon_box]

[stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-pin” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” box_text_color=”#232628″ icon_color=”#cc6119″ icon_size=”31″ title=”Địa Chỉ” css=”.vc_custom_1550739390134{margin-bottom: 24px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” line_height=”18″ css_icon=”.vc_custom_1550739390133{margin-top: 2px !important;margin-right: 23px !important;margin-left: 4px !important;}”]

Xưởng dịch vụ 1 : Km12, Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Xưởng dịch vụ 2 : Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

[/stm_icon_box][stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-phone” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” box_text_color=”#232628″ icon_color=”#cc6119″ icon_size=”31″ title=”Điện Thoại” css=”.vc_custom_1550739400635{margin-bottom: 24px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” line_height=”18″ css_icon=”.vc_custom_1550739400635{margin-top: 2px !important;margin-right: 23px !important;margin-left: 4px !important;}”]0918478268

[/stm_icon_box][stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-phone” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” box_text_color=”#232628″ icon_color=”#cc6119″ icon_size=”31″ title=”Giờ làm việc” css=”.vc_custom_1550739405331{padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” line_height=”18″ css_icon=”.vc_custom_1550739405331{margin-top: 2px !important;margin-right: 23px !important;margin-left: 4px !important;}”]Thứ hai – Thứ 7 : 8:00 – 17:00[/stm_icon_box]